سیمینار و کارگاه

سیمینار و کارگاه

همایش تا روپود موفق ها

توسط فیزیوتراپیست مینا جلالی

همایش تار و پود موفق ها در دو جلسه ی 3 و 4 ساعته در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. این همایش با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده توانبخشی در روزهای چهارشنبه و یکشنبه مورخ یکم و پنجم خرداد ماه سال جاری در آمفی تئاتر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

بیشتر بدانید
سیمینار و کارگاه

سمینار تشخیص افتراقی

توسط فیزیوتراپیست مینا جلالی

تشخیص افتراقی یکی از بنیان های معرفی فیزیوتراپیست بعنوان پرکتیشنر است . برای نیل به DPT ابتدا باید زیرساختهای آموزشی برای پرورش فیزیوتراپیست بعنوان یک درمانگر مستقل فراهم گردد .

بیشتر بدانید
سیمینار و کارگاه

وبینار تریگرپوینت کمربند شانه ای

توسط فیزیوتراپیست مینا جلالی

وبینار تریگرپوینت‌‌های کمربند شانه‌ای *علائم بالینی *استدلال بالینی برای تشخیص *ارائه کیس ریپورت

بیشتر بدانید