همایش تا روپود موفق ها

همایش تار و پود موفق ها در دو جلسه ی 3 و 4 ساعته در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
این همایش با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده توانبخشی در روزهای چهارشنبه و یکشنبه مورخ یکم و پنجم خرداد ماه سال جاری در آمفی تئاتر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
گروه فیزیوتراپی توان با برگزاری همایش هایی با محوریت اخلاق حرفه ای، تلاش می¬کند بر اهمیت این موضوع تاکید کند.
در نخستین جلسه این همایش، ابتدا فیزیوتراپیست ارسلان قربان پور، دبیر علمی توان و سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان به ایراد سخنرانی درباره اهمیت برگزاری کارگاه های موفقیت و اخلاق حرفه ای پرداخت و در ادامه فیزیوتراپیست موسی شیرالی، فعال حوزه سلامت، آقای حسن خلیفه ای، متخصص حقوق جزا و جرم شناسی و سرکار خانم دکتر محمدپور، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران به بیان دیدگاه ¬های خویش پرداختند.
در دومین جلسه این همایش نیز فیزیوتراپیست موسی شیرالی با مشارکت حضار و نمونه سازی عملی نکات خود را درباره اخلاق حرفه ای تکمیل نمود و جناب آقای محمد ظهره وند، دکتری مدیریت تبلیغات و برندسازی شخصی در حیطه پزشکی، به تدریس مبحث برندسازی شخصی در فیزیوتراپی پرداختند. 
در پایان لوح تقدیر و نشان یادبودی توسط فیزیوتراپیست علیرضا عید، سرپرست گروه فیزیوتراپی توان و فیزیوتراپیست ارسلان قربانپور، سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده توانبخشی، به پاس قدردانی از حضورسخرانان مدعو به ایشان تقدیم شد.
پس از نظرسنجی از حضار و گرفتن عکس یادگاری، همایش خاتمه یافت.