سمینار تشخیص افتراقی

 تشخیص افتراقی یکی از بنیان های معرفی فیزیوتراپیست بعنوان پرکتیشنر است .

 برای نیل به DPT ابتدا باید زیرساختهای آموزشی برای پرورش فیزیوتراپیست بعنوان یک درمانگر مستقل فراهم گردد .  

بدون دانش تشخیصهای افتراقی و پاتوبیومکانیک ، حضور ما در خط اول نظام سلامت یعنی پیشگیری امری دور از دسترس مینماید .
هنگام مراجعه بیمار به فیزیوتراپیست ، اولین مسئولیت ما تشخیص اینست که آیا درمان فرد مراجعه کننده در حوزه درمانهای فیزیوتراپی هست یا خیر . چه بیمار مستقیم به ما مراجعه کرده باشد و چه از جانب پزشک ارجاع داده شده باشد . 
بنابراین علاوه بر علائم عضلانی_اسکلتی و عصبی باید شرایط سلامتِ روحی ، جسمی و سبک زندگی بیمار نیز ارزیابی گردد.
بسیاری از علائم بیماری های سیستمیک به مشکلات نوروماسکواسکلتال شبیه است. یکی از آشناترین موارد ، علائم ایسکمیک میوکارد قلب است که درد آن به شانه و کتف چپ منتشر می گردد . 
 و یا آشنایی با علائم سرطان  بسیار حائز اهمیت است. 

هدف از آموزش تشخیص های افتراقی نه تشخیص و نه درمان پزشکی بلکه آشنایی با مشکلات بیمارانِ خارج از حیطه درمانی فیزیوتراپی و ارجاع به موقع بیماران به پزشک مربوطه برای درمان دقیق و تخصصی است .

your security is low